Home 5 Zorgprofessionals 5 Laboratorium diensten

Laboratorium diensten

Klinisch Farmaceutisch laboratorium Scheldezoom Farmacie

Binnen het klinisch farmaceutisch laboratorium van Scheldezoom Farmacie  worden diverse specialistische onderzoeken verricht  door een team van zeer ervaren analisten. De werkzaamheden worden uitgevoerd voor onze eigen organisatie en zorginstellingen in de regio. Daarnaast  zetten wij onze kennis, kunde en technieken ook in voor collega ziekenhuisapotheken, zorginstellingen en bedrijven.

Werkzaamheden binnen het Klinisch Farmaceutisch laboratorium  :
De onderzoeken op het laboratorium omvat het volgende:

  • Microbiologische analyses, zoals Steriliteit, bacteriële endotoxinen, kiemgetal, E coli
  • Fysisch en Chemische analyses op farmaceutische preparaten, verpakkingsmaterialen, (spuitenkwalificaties) en bereidingen  (zoals Bevacizumab, Cefazoline , Ceftriaxon, Cefuroxim, Heparine, Midazolam, en Morfine), volgens Europese Farmacopee en eigen voorschriften in het kader van de kwaliteitscontrole en houdbaarheidsonderzoek van bereidingen vanuit onze Productie afdeling.
  • Microbiologische monitoring; kiemmetingen en deeltjes metingen in lucht in cleanrooms
  • Onderzoek naar de kwaliteit van het water voor dialyse-afdeling en verrichtingencentra
  • Kwaliteitscontrole (zuurstof, zwavel, koolmonoxide, waterstof) op medische gassen voor de ziekenhuizen
  • Deeltjes en kiemgetal anaeroob en aeroob in stikstof
  • Klinische bepalingen in geneesmiddelenspiegels in lichaamsmateriaal ten behoeve van ‘therapeutic drug monitoring’ (TDM), toxicologie (opsporen van vergiften) en drugscreening.. Het gaat hierbij onder meer om bloed- en urineconcentraties van geneesmiddelen en overige mogelijk schadelijke stoffen. Indien de uitslagen hiervan buiten het referentiegebied vallen, wordt de aanvrager hiervan telefonisch op de hoogte gebracht. Zorgverleners uit de gehele regio kunnen hier terecht voor deze onderzoeken, waarvoor het laboratorium 24 uur per dag beschikbaar is. De analytische ondersteuning vanuit het laboratorium in combinatie met advies van de ziekenhuisapotheker zorgt ervoor dat de specialist een gerichte behandeling kan instellen.

Kwaliteit
Binnen ons laboratorium staat bij het uitvoeren van de werkzaamheden kwaliteit, betrouwbaarheid en deskundigheid centraal.

Alle farmaceutische onderzoeken worden volgens de GMP normen uitgevoerd. De hiervoor gebruikte  apparatuur en analysemethoden zijn volgens GMP-richtlijnen gevalideerd.

Daarnaast neemt het laboratorium deel aan diverse externe kwaliteitscontrole programma’s voor klinische analyses.

Begin maart 2021 is het GMP niveau binnen het Laboratorium, de Productie en het bijbehorende kwaliteitssysteem door de IGJ als voldoende beoordeeld.

Bepalingenoverzicht
In het bepalingenoverzicht Chemische analyses en Microbiologische analyses  vindt u een overzicht van analyses die wij ook leveren aan onze partners buiten het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes en Vlissingen en ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen.

Via onderstaande link ziet u een alfabetisch overzicht van de bloedspiegelbepalingen van het laboratorium.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klinisch Farmaceutisch Laboratorium

Per mail: laboratorium@scheldezoom.nl

Telefonisch: 0113 317 550, op weekdagen (uitgezonderd feestdagen) van 8.30-17.00 uur