Home 5 Wie zijn wij 5 Over ons

Over ons

Wij willen de onmisbare netwerkpartner voor farmaceutische zorg over alle muren heen zijn. Daarbij moet de zorgconsument continuïteit ervaren in de farmaceutische zorg.

Scheldezoom Farmacie B.V. is op 23 februari 2011 officieel opgericht. De huidige organisatie is voortgekomen uit de Maatschap Ziekenhuisapotheek Scheldezoom en de ziekenhuisapotheken van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en ZorgSaam. Samen zijn zij sinds 1993 verantwoordelijk voor de geneesmiddelenzorg in de drie ziekenhuizen: Goes, Vlissingen en Terneuzen en een aantal zorginstellingen in Zeeland. Scheldezoom Farmacie is afgelopen jaren gegroeid tot een professionele organisatie, welke ruim 180 medewerkers telt.

Tot de dienstverlening van Scheldezoom Farmacie behoren:

Advies
Scheldezoom Farmacie heeft een belangrijke adviesfunctie op het gebied van farmaceutische patiëntenzorg (FPZ). Er vindt overleg met de specialisten plaats over het juist en veilig gebruiken van geneesmiddelen, en er wordt elektronisch medicatiebewaking uitgevoerd.

Medicatieverificatie op het Apotheek Service Punt (ASP)
Scheldezoom heeft in ieder ziekenhuis een Apotheek Service Punt (ASP). De medewerkers van het ASP leggen bij opname in het ziekenhuis vast, welke geneesmiddelen gebruikt worden en geven bij ontslag in overleg met de patiënt de informatie door aan de volgende zorgverlener (huisarts, apotheek etc.).

Distributie
Inkopen van geneesmiddelen en leveren aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen, GGZ instellingen, dialysecentra, zelfstandige behandelcentra, huisartsenposten, ambulancediensten en rampenbestrijdingsdiensten (GHOR) in de regio Zeeland.

Daarnaast zorgt Scheldezoom Farmacie dat de verpleegafdelingen over voldoende geneesmiddelen beschikken en dat het juiste geneesmiddel bij de juiste patiënt terecht komt, ook in spoedeisende situaties.

Productie
Het specialistisch team bereidt medicatie-op-maat. Zoals cytostatica infusen voor kankerpatiënten, morfine infusen voor patiënten met pijn, infusen met moderne geneesmiddelen voor reumapatiënten en voedingsinfusen. Voor verpleegafdelingen worden ingewikkelde infusen klaar gemaakt, waarmee hen werk uit handen genomen wordt en medicatie tevens veiliger wordt. In ‘s-Gravenpolder is een GMP faciliteit gevestigd, om producten te bereiden die niet (of niet in de vereiste sterkte) commercieel verkrijgbaar zijn zoals injectievloeistoffen (de zogenaamde “eigen voorraadbereidingen”).

Laboratorium
In het laboratorium van Scheldezoom Farmacie vindt klinisch en farmaceutisch onderzoek plaats.
Voorbeelden van klinisch onderzoek zijn bloedspiegelbepalingen, toxicologie en drugstesten in urine t.b.v. de verslavingszorginstellingen.
Voorbeelden van farmaceutisch onderzoek zijn de kwaliteitscontrole van farmaceutische bereidingen, cytostatica, grondstoffen en emballage.