Home 5 Wie zijn wij 5 Certificering compliancy

Certificering compliancy

  • GMP(-Z)

In 2020 heeft Apotheek Scheldezoom een BCLA-inspectiebezoek gehad.
Het inspectieteam heeft als conclusie getrokken dat we voldoen aan de Circulaire ‘Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ wat betreft de geïnspecteerde onderdelen.
Het auditrapport is te raadplegen op de website van de IGJ.

In maart 2013 heeft Apotheek Scheldzoom de GMP-Z inspectie goed doorstaan. IGJ heeft aangegeven dat de geneesmiddelenbereiding “ruimschoots” aan de eisen van de GMP-Z voldoet.
Het inspectierapport, waarin onze GMP-Z bereidingsprocessen goedgekeurd worden, kunt u opvragen via secretariaat@scheldezoom.nl.

Opmerking: in 2013 werden door IGZ (IGJ)  nog geen GMP-Z-certificaten toegekend.
Als Scheldezoom Farmacie n.a.v. een volgende inspectie m.b.t. GMP-Z een certificaat toebedeeld krijgt, zal dit via deze pagina zichtbaar zijn.

  • NEN-EN-ISO 9001

Sinds 14 december 2014 voldoet Scheldezoom Farmacie BV op alle locaties aan de eisen voor NEN-EN-ISO 9001.

Het ISO-certificaat betekent dat ons kwaliteitsmanagement systeem voldoet aan de gestelde eisen uit de norm en dat er een permanente aandacht voor de verbetering van kwaliteit van de dienstverlening en patiëntenzorg is. Dit doen wij door een continue toetsing van het vastgestelde beleid in de praktijk en monitoring van geleverde kwaliteit en prestaties.
We willen voor belanghebbende partijen aantoonbaar een betrouwbare partner zijn.

De scope van het certificaat betreft:

  • Inkopen, beheren, afleveren en ter hand stellen van geneesmiddelen;
  • Bereiden en kwaliteitscontrole van geneesmiddelen;
  • Ontwikkelen/ontwerpen van nieuwe formuleringen en toedieningsvormen van geneesmiddelen;
  • Klinisch farmaceutische en toxicologisch laboratoriumonderzoek;
  • Het uitvoeren, ondersteunen en superviseren van geneesmiddelenonderzoek;
  • Het uitvoeren van medicatiebewaking en medicatiebegeleiding;
  • Toezicht op bereiding van radiofarmaca;
  • Toezicht op kwaliteitssysteem medische gassen.

Ons ISO 9001 certificaat kan u downloaden via de link in het ISO 9001 logo van Lloyds.