Home 5 Zorgprofessionals 5 Documentatie 5 Crashkaart oncolytica

Crashkaart oncolytica

Op de crashkaart kunt u terugvinden hoe te handelen bij morsen, laten vallen, extravasatie etc. van cytostatica.

De Crashkaart oncolytica is bestemd voor:

  • Verplegend personeel dat betrokken is bij de toediening van cytostatica aan patiënten;
  • Personeel van Scheldezoom Farmacie dat betrokken is bij het voor toediening gereed maken van cytostatica;
  • Overige personen die zorgdragen voor transport en het bezorgen van cytostatica op de daarvoor bestemde afdelingen.

De crashkaart is op de netwerkomgeving van de ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam inzichtelijk via iProva van het ziekenhuis.

De crashkaart is enkel inzichtelijk voor klanten van Scheldezoom Farmacie via hun bedrijfsnetwerk.

Neem bij problemen met de toegang contact op via ons contactformulier