Home 5 Wie zijn wij 5 Ziekenhuizen

Ziekenhuizen

Binnen twee ziekenhuizen in Zeeland (Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes en ZorgSaam in Terneuzen) wordt vanuit Scheldezoom Farmacie specialistische farmaceutische zorg verleend.

Ieder ziekenhuis heeft zijn eigen ziekenhuisapotheek, waarbinnen de ‘frontoffice’ van de ziekenhuisfarmacie vertegenwoordigd is.

Diensten die de ziekenhuisapotheek op locatie levert zijn onder andere:

  • Het beschikbaar stellen van medicatie voor de patiënt, inclusief het beschikbaar stellen van specialistische bereidingen (VTGM/bereiding vindt vanuit locatie in ’s-Gravenpolder plaats)
  • Medicatieverificatie bij opname (geplande en spoedopnames) en bij ontslag
  • Dagelijkse medicatiebewaking en medicatiebegeleiding voor alle klinisch opgenomen patiënten
  • Consultatie farmacotherapeutische vraagstukken
  • Advisering in kader van ‘therapeutic drug monitoring’ (analyse van geneesmiddelen in bloed voor therapiebegeleiding en optimalisatie) en toxicologie
  • Het ondersteunen van klinisch geneesmiddelonderzoek
  • Bevorderen van en expertise in medicatieveiligheid, in het bijzonder voor wat betreft VMS thema’s medicatieverificatie en high risk medicatie
  • Leiden van diverse projecten op het gebied van medicatie(veiligheid)
  • De ziekenhuisapothekers zijn onderdeel van of voorzitter van verschillende commissies, werkgroepen en MDO’s. Denk hierbij aan Antibioticum-team, stollingscommissie, MDO IC, MDO geriatrie, grote visite interne geneeskunde, infectiebespreking, commissie geneesmiddelenbeleid en medicatie, dure geneesmiddelencommissie, formulariumcommissie, expertteam medische gassen, patiënt veiligheidscommissie.
  • Scholing van artsen, verpleegkundigen, apothekersassistenten en pharmacy practitioners

Het team van de ziekenhuisapotheek bestaat uit assistentes distributie, assistentes frontoffice, pharmacy practitioners, logistiek medewerkers, coördinatoren, bedrijfskundig managers, apothekers, ziekenhuisapothekers. Dit team zet zich samen met de verpleging, de artsen en de patiënten in voor goede inzet van geneesmiddelen om zo optimale gezondheid voor de patiënten te bereiken.