Home 5 Zorgprofessionals 5 Documentatie 5 Handboek Parenteralia

Handboek Parenteralia

Al uw vragen over de bereiding, toediening, houdbaarheid, verenigbaarheid, bewaring en de bijwerkingen van parenteralia vindt u in ons Handboek Parenteralia. De gegevens van een fabrikant in de bijsluiter kunnen incompleet en niet altijd toegankelijk zijn of de gegevens op het etiket zijn door ruimtegebrek onvolledig. U vindt in ons handboek overzichtelijk de volledige informatie. Goede informatie leidt tot een betere kwaliteitsborging van de bereiding en toediening van parenterale geneesmiddelen en mogelijk tot minder fouten.

 Scheldezoom Farmacie tracht in deze behoefte te voorzien door van de meest gebruikte parenteralia een aantal belangrijke gegevens op een rij te zetten. In de vorm van monografieën wordt o.a. aangegeven hoe deze parenteralia bereid en toegediend kunnen worden. Bekwaamheidsniveaus voor de verschillende toedieningswijzen en indicatiestellingen voor het gebruik van infuus- en spuitenpompen zijn hierbij opgenomen.

 Het Handboek Parenteralia is op de netwerkomgeving van de ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam inzichtelijk via iProva van het ziekenhuis.

 Medewerkers van andere klanten hebben via het eigen bedrijfsnetwerk  via onderstaande linken toegang tot het: 

Neem bij problemen met de toegang contact op via ons contactformulier.